Klubbens historie

Kerteminde Tennisklub startede 23. april 1931 på initiativ af Niels Felby og Politifuldmægtig H. Rasmussen samt øvrige tennisinteresserede på Tornøes Hotel. 

Klubben startede med 2 baner, som lå på Kommunens grund, men ejedes af et privat konsortium. Banerne købtes af konsortiet for 1200,- kr. og lå dengang på den anden side af Skovvejen, hvor legepladsen nu er. 

Det var dengang primært sommergæster fra Odense, der sammen med enkelte Kertemindeboere kørte klubben. 

Senere etableredes 1 bane der hvor banerne nu ligger. Denne lå dog dårligt og blev erstattet af 2 nye baner, som nu er bane A og B. De 2 baner (A og B) blev suppleret med en bane mere (bane C) i 1977, udlagt som asfaltbane. 

I 1985 blev bane D etableret (den 4. bane) 
I 1988 blev bane C ændret til kunstgræsbane. 
I 2000 blev bane C ændret til rødgrus-bane som de øvrige.

Klubhuset, som nu er forhenværende og erstattet af det nye, blev købt i 1951. Det var dengang et nyt sommerhus, som blev stillet op af medlemmer og bestyrelsen. I vinteren 2000/ 2001 byggedes et nyt - og større - klubhus med bad og omklædningsfaciliteter. 

I 2003 blev klubben valgt til Årets Tennisklub - af Dansk Tennis Forbund. Læs om begivenheden her: Årets Tennisklub.

I foråret 2006 blev der opsat nyt lysanlæg på bane A og B, så det nu er muligt at spille om aftenen i hele sæsonen. Anlægget blev opstillet af medlemmer under ledelse af Jens Chr. Hansen.

DTFs Ærestegn 2010 tildeles Niels Erbo Andersen fra Kerteminde Tennisklub. Niels har i årenes løb – i den grad – fået Kerteminde Tennisklub på landkortet. Som den første tennisklub på Fyn gennemførte Kerteminde Tennisklub eksempelvis DTFs projekt ”Seniortennis”. Vi skal godt nok tilbage til 2002, men initiativet skabte en fremgang og et liv i klubben, der stadig er gældende.

På generalforsamlingen i 2015 ønskede Niels, efter 20 år som formand, at trække sig fra posten, og på det efterfølgende bestyrelsesmøde blev Anna-Karina Thomsen valgt som klubbens formand. De visioner som har været gældende under Niels' formandskab er uindskrænket videreført, og især er samarbejdet med DGI blevet intensiveret.


Formænd:

1931-1936 Politifuldmægtig Rasmussen
1936-1941 Lærer L. Nielsen
1941-1942 Hr. Axel Eriksen
1942-1950 C. Ewald Nielsen
1950-1957 A. Damkjær
1957-1958 Politifuldmægtig A. Jørgensen
1958-1960 Søren Lorentsen
1960-1961 Mogens Jørgensen
1961-1962 A. Jørgensen
1962-1965 Boghandler Bent Hansen
1965-1993 Alice Møller Olsen
1993-1995  Jens Henriksen
1995-2015 Arkitekt Niels Erbo Andersen
2015- Anna-Karina Thomsen