Oversigt for aktiviteter i Kerteminde i indeværende og efterfølgende måneder. 
(ret til ændringer forbeholdes)

Link til FTU oversigt for Fyn SkumTennis Tour 2018 / 2019

  dato   Sted                          Tid              Ansvarlig     
           
Februar          
Søndag 10. Skumtennis - åbne baner Kereteminde Hallen  10oo - 12oo  
           
Marts          
Lørdag 16. Fyn SkumTennis Tour Kereteminde Hallen  10oo - 16oo  
           
Maj          
Lørdag   4. Standerhejsning og tennissportens dag Kerteminde Tennisklub  10oo   
           

 

...................................................................................................................................................