Klub-dage for alle medlemmer 

 

Forslag fra medlemmerne er meget velkomne !

 

Klub søndage har indtil nu været forsøgt 3 gange i august, hver gang med et beskedent deltagertal på 8-12 spillere.

Det har været vældig hyggeligt for dem der mødte frem - men - det var bestyrelsens ambition at opnå deltagelse fra væsentlig flere, og samtidig fra et bredt udsnit af ungdom, voksne og ældre, således at oplevelsen blev en virkelig klubdag.

Eftersom dette mål ikke blev indfriet, indstilles 'Klub-søndage' indtil videre.

Er der medlemmer der har idéer til hvorledes vi kan arrangere ugentlige aktiviteter, som kan tiltrække både flere medlemmer og et aldersmæssigt bredt udsnit, er vi i bestyrelsen meget åbne for forslag.