Nyt årsprogram for 2020 / 2021 er under udarbejdelse, og bliver offentliggjort i marts/april.

 

Program for fastlagte aktiviteter i Marts, April og Maj kan ses ved klik på kalendersymbolet