Gæstespillere Guest players – Gast Spieler

 

Velkommen kære gæstespillere!

....1. Før du kan spille på vore baner skal du på Danhostel Kerteminde (Kerteminde Vandrehjem), lige ved siden af tennisklubben købe et gæstekort. 
        (Time-, uge- eller månedskort / priser nederst på siden)

....2. Herefter kan du, på computeren i klubhuset – eller på en hvilken som helst anden online computer, smartphone eller tablet, reservere en ledig bane.
        På gæstekortet står dit login = "brugernavn" og "kodeord". 
........Der skal være 2 spillere til at reservere en bane – så hvis begge spillere er gæster, skal der altså købes 
2 gæstekort.

....3. Gå til Log ind. 

....4. Gå til Booking + EGNE BANER hvor du indtaster din booking. 

....5. Gæstekortet anbringes i plasticlomme på klubhusets opslagstavle før spillet påbegyndes.

 

Willkommen lieber Gast Spieler! 

....1. Bevor Sie spielen möchten, müssen Sie in der Danhostel Kerteminde (Kerteminde Vandrehjem), direkt neben dem Tennisclub, eine Gästekarte kaufen.
        (Stunde-, Woche- oder Monatskarte - Preise unten auf der Seite)

....2. Dann können Sie, am Computer im Klubhaus – oder an einen andere online Computer, Smartphone oder Tablet, einen freien Tennisplatz reservieren.           
        Auf die Gästekarte finden Sie login = "brugernavn" und "kodeord" (Passwort). 
........Um einen Tennisplatz reservieren zu können, sind 2 Spieler notwendig – deshalb, wenn 
beide Spieler sind Gäste, müssen also Gästekarte gekauft.werden. 

....3. Gehen Sie zu Log ind.

....4. Gehen Sie zu Booking + EGNE BANER wo Sie Ihre Booking eingeben. 

....5. Die Gästekarte muss in der Plastiktasche auf das Clubhaus Bulletin Board gelegt werden, bevor das Spiel beginnt.

  

Welcome dear guest players!

....1. Before you want to play, you at the Danhostel Kerteminde (Kerteminde Vandrehjem), right next to the tennis club, must buy a Guest Card.
        (Hour, week or month / prices at the bottom of the page).

....2. Thereafter you, on the computer inside the Clubhouse – or on any other online computer smartphone or tablet, can book a vacant tennis court. 
........On your Guest Card you will find login = "brugernavn" and "kodeord" (password).
........It takes 2 players to book a tennis court, so if both players are guests, you’ll need to buy Guest Cards. 

....3. Go to Log ind.

....4. Go to Booking + EGNE BANER where you enter your booking.

....5. The Guest cards must be placed in plastic pocket on the clubhouse bulletin board before the game begins.

 

 

A: Kerteminde Tennisklub
B: Danhostel Kerteminde (Kerteminde Vandrehjem) 

 

 

Priser / Preise / Prices
for hver spiller / für jeden Spieler / for each player

  Time / Stunde / Hour kr.  50,00
  Uge / Woche / Week kr. 140,00
  Måned / Monat / Month kr.   240,00


NB:

Dansk:     For at spille double, er det tilstrækkeligt at 2 spillere har booket banen.
Deutch:   Um double zu spielen, es reicht dass 2 Spieler das Tennisplatz gebucht haben.
English:   In order to play double, it is sufficient that 2 players have booked the court.