Pigedag med tennis og fælles frokost

 

           

 

Nærmere info om tidspunkt og tilmelding bliver meddelt ca. 14 dage før