Damedouble senior

1953 Alice Møller Olsen / Lone Møller Olsen   2020 Pia Juul Skov / Camilla Lydiksesn
1955 Alice Møller Olsen / Lone Weideman   2021 Pia Juul Skov / Camilla Lydiksesn
1956 Alice Møller Olsen / Lone Weideman    
1957 Alice Møller Olsen / Lone Weideman    
1958 Alice Møller Olsen / Lone Weideman    
1974 Anouk Lejeune / Karin Lejeune    
1986 Alice Møller Olsen / Hanne Henriksen    
1989 Ann-Berit Christensen / Hanne Henriksen    
2004 Lis Schmidt / Lisbet Juhl Andersen    
2006 Lis Schmidt / Lisbet Juhl Andersen    
2008 Lis Schmidt / Lisbet Juhl Andersen    
2009 Birgitte Blaalith / Susanne Jensen    
2010 Hanne Bat Finke / Vanessa Timm    
2011 Lis Schmidt / Lisbet Juhl Andersen    
2012 Caroline Qvist / Lisbeth Qvist    
2013 Asta Bat Finke / Hanne Bat Finke    
2014 Caroline Qvist / Lisbeth Qvist    
2016 Anna-Karina Thomsen / Heidi Bjerre    
2018 Lis Schmidt / Pia Juel     
2019 Caroline Damgaard Qvist / Isolde Lydiksen