Klubbens historie

Kerteminde Tennisklub startede 23. april 1931 på initiativ af Niels Felby og Politifuldmægtig H. Rasmussen samt øvrige tennisinteresserede på Tornøes Hotel. 

Klubben startede med 2 baner, som lå på Kommunens grund, men ejedes af et privat konsortium. Banerne købtes af konsortiet for 1200,- kr.
og lå dengang på den anden side af Skovvejen, hvor legepladsen nu er. 

Det var dengang primært sommergæster fra Odense, der sammen med enkelte Kertemindeboere kørte klubben. 

Senere etableredes 1 bane der hvor banerne nu ligger. Denne lå dog dårligt og blev erstattet af 2 nye baner, som nu er bane A og B. De 2 baner
(A og B) blev suppleret med en bane mere (bane C) i 1977, udlagt som asfaltbane. 

I 1985 blev bane D etableret (den 4. bane) 
I 1988 blev bane C ændret til kunstgræsbane. 
I 2000 blev bane C ændret til rødgrus-bane som de øvrige.

Det første klubhus blev købt i 1951. Det var et lille sommerhus som blev stillet op af klubbens medlemmer. I vinteren 2000/2001 blev bygget
et nyt - og meget større - klubhus med mødelokale, køkken, bade- og omklædningsfaciliteter. 

I 2003 blev klubben af Dansk Tennis Forbund valgt til Årets Tennisklub. 

I foråret 2006 blev der opsat nyt lysanlæg på bane A og B, så det nu er muligt at spille om aftenen i hele sæsonen. Anlægget blev opstillet af medlemmer under ledelse af Jens Chr. Hansen.

DTFs Ærestegn 2010 tildeles Niels Erbo Andersen fra Kerteminde Tennisklub. Niels har i årenes løb – i den grad – fået Kerteminde Tennisklub
på landkortet. Som den første tennisklub på Fyn gennemførte Kerteminde Tennisklub i 2002 DTFs projekt ”Seniortennis” for 60+ere.
Initiativet skabte dengang stor medlemsfremgang og yderligere liv i klubben. Lige siden har der været stor aktivitet med spillere i alle aldre,
lige fra 6 og helt op til ca. 80 år.

På generalforsamlingen i 2015 ønskede Niels, efter 20 år som formand, at trække sig fra posten, og på det efterfølgende bestyrelsesmøde blev Anna-Karina Thomsen valgt som klubbens formand. De visioner som har været gældende under Niels' formandskab er uindskrænket videreført, og især er samarbejdet med DGI blevet intensiveret.


Formænd:

1931-1936

Politifuldmægtig Rasmussen

1936-1941

Lærer L. Nielsen

1941-1942

Hr. Axel Eriksen

1942-1950

C. Ewald Nielsen

1950-1957

A. Damkjær

1957-1958

Politifuldmægtig A. Jørgensen

1958-1960

Søren Lorentsen

1960-1961

Mogens Jørgensen

1961-1962

A. Jørgensen

1962-1965

Boghandler Bent Hansen

1965-1993

Alice Møller Olsen

1993-1995 

Jens Henriksen

1995-2015

Arkitekt Niels Erbo Andersen

2015-

Anna-Karina Thomsen