Udfordringstavlen

             


Udfordringstavlen har i flere år ikke haft den store bevågenhed.
I bestyrelsen har vi drøftet hvordan vi kan give denne aktivitet en ny chance.
Kontakt bestyrelsen hvis du har idéer til en genoplivning.

                                                                                                                                                       

 Pt. gældende regler for udfordringstavle

Hvad er formålet med en rangliste/udfordringstavle?

Formålet med en sådan liste er dels at vise det indbyrdes styrkeforhold klubbens spillere imellem, dels et puf i retning af lidt mere socialt samvær i klubben. 


Hvem kan deltage?

Alle klubbens medlemmer uanset alder og formåen opfordres hermed til at deltage på udfordringstavlen. Selvfølgelig vil ikke alle opnå at stå øverst på tavlen, men det vigtigste er at prøve at møde andre af klubbens medlemmer, end dem man lige ”leger” med til hverdag.


Der er mulighed for at spille i både single- og doublerækker.

Aldersmæssigt skelnes der mellem ungdomsspillere: u/18 og voksne. Ungdomsspillere der har lyst må også gerne deltage i voksenrækkerne.

Der spilles i både dame- og herrerækker – og her er det tilladt for damer at tilmelde sig herrerækkerne.

 

Hvis du kunne tænke dig at deltage skal du blot skrive dit navn og tlf.nr. på den ophængte liste, og anføre hvilken/hvilke rækker du ønsker at deltage i. Så vil du snarest få en brik på tavlen og er klar til at udfordre. Du kan også tilmelde dig på mail til: kimll@outlook.dk

(Deltagerlisten vil blive opdateret hver fredag.)

 

Hvorledes fungerer tavlen så? 

Når man har fået en brik på tavlen, kan man udfordre enhver spiller der står til venstre for en selv i samme vandrette række, samt i de to rækker ovenover (Nr. 8 kan således udfordre alle fra nr. 2-7)

Som udfordrende spiller skriver du dit navn og placering på ophængte liste og anfører, hvem du vil udfordre samt dennes placering. Nu kontakter du vedkommende og I aftaler et spilletidspunkt.

Efter færdigspillet kamp:

Såfremt udfordrede spiller vinder, sker der ingenting på tavlen.

Vinder udfordrer derimod, overtager denne den udfordrede spillers placering i pyramiden og de eventuelt mellemliggende deltager rykker en plads til højre.

Som deltager har du selvsagt pligt til at modtage en hver udfordring.