Bestyrelsen

Bestyrelsen Kerteminde Tennisklub 2017 / 2018

Formand
Anna-Karina Thomsen
Anna-Karina Thomsen
Kontakt til TRU, DTF, DGI, Kerteminde Kommune.
Kontakt til udvalg, trænere, banemænd.
PR ansvarlig

+4551615826
bormlundthomsen@gmail.com
Kasserer
Lis Schmidt Jakobsen
Lis Schmidt Jakobsen
Ansvar for regnskab, budget, opkrævning af kontingent.
Kontakt til bank og betaling af foreningens forpligtigelser.
+4523453211
andy-lis@mail.dk
Turneringsleder
Kim Larsen
Kim Larsen
Ansvar for turneringsplaner og banebooking ved f. eks. klubmesterskaber.
Kontakt til FTU og tilmelding af turneringshold.
Styring af medlemsregistrering på hjemmesiden.
+4561317205
kimll@outlook.dk
Klubhusbestyrer
Lisbet Juhl Andersen
Lisbet Juhl Andersen
Sørge for at klubhuset er i orden - herunder styring af rengøring.

+4530636812
lisbetjuhl@mail.com
Suppleant
Allan Bech
Allan Bech
+4553360328
alb@ao.dk
Sekretrær
Heidi Bjerre
Heidi Bjerre
Referaent ved møder.
Kontakt til Kerteminde Avis, annoncer o.lign.
Opslag i klubhus m.m.
+4540465230
hbl@live.dk
Suppleant
Paul K. Millgaard
Paul K. Millgaard
Redigering af hjemmeside
Kontakt til seniorer og veteraner.
+4540199117
paul@millgaard.dk