Priser og reglement

         

Medlemskontingent: Senior:   kr. 700,00
  Junior og  Ungdom *

 

kr. 400,00

                                          

Kontingentsatserne gælder for et helt år - inkl. træning og soft-tennis/skum-tennis i vinterhalvåret.

* Junior og ungdom er alle under 26 år.

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Booking

 • Al reservering/booking foregår elektronisk. Klik på fanen Booking.

 • For hver time/bane booking skal der stå 2 navne

 • Der kan maksimalt være forud booket 4 timer

 • Man skal møde til den bookede tid. Kommer man mere end 10 minutter efter, har man mistet retten til banen, hvis den benyttes af andre klubmedlemmer, eller gæstespillere med gyldig reservation / booking.
  For gæstespillere som ikke spiller sammen med medlemmer af Kerteminde Tennisklub gælder denne regel ikke.

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Gæstespillere

 • For at spille som gæst skal man have gyldig reservation / booking. 
  Se fanen GÆSTER / TOURISTS

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Andet

 • Grusbanerne må kun betrædes med tennissko og skal vandes efter behov.

 • Efter brug skal banen fejes.

 • Eventuelle fejl på banen som ikke umiddelbart kan udbedres, meddeles til en af de banevedligehold ansvarlige eller til et bestyrelsesmedlem.